ja, we vragen wel om dit minstens 24h op voorhand te verwittigen om organisatorische redenen. Op die manier kunnen we de vrijgekomen tijd toewijzen aan een andere patiënt die op de wachtlijst staat. Indien de afspraak niet tijdig werd afgezegd behouden we ons het recht om deze consultatie aan te rekenen, en dit conform de regelgeving volgens het RIZIV.