Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 04 juli 2018

We nemen uw privacy zeer serieus. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens uw bezoek aan deze website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen.

Door gebruik te maken van de diensten van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Internationale gebruikers – Door onze website te bezoeken en ons uw gegevens te verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we vanwege de internationale dimensie van de site de gegevens die we tijdens onze relatie hebben verzameld, mogen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld of in onze andere communicatie met u, inclusief de overdracht van informatie buiten uw eigen rechtsgebied. Bovendien dient u te begrijpen dat dergelijke gegevens mogelijk worden opgeslagen op servers die zich buiten het rechtsgebied van uw land bevinden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens.

2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

Door de website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen te bezoeken, het contactformulier in te vullen, een vraag te stellen of een persoonlijke afspraak aan te vragen, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om u te kunnen contacteren om u een passend(e) afspraak/antwoord te kunnen aanbieden. Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan het primaire doel zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen of wanneer dit wettelijk vereist is.

2.2 Apparaat-informatie

Wanneer u de website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek. De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken. Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te vergemakkelijken:

 • IP-adressen en andere technische informatie
 • Datum en tijdstip van uw bezoek
 • Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om te controleren of deze correct werkt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigt; afgezien van deze  mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet langer dan dertig dagen opgeslagen.

2.3 Cookies

We gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u onze website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen bezoekt. U kunt uw browser configureren om onze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot verstoring van onze service, zoals het niet kunnen inloggen en of het verkeerd weergeven van pagina’s. Als u onze cookies wilt verwijderen, raden we aan om een plug-in te installeren die cookies verwijdert na uw bezoek.

Dit zijn de soorten cookies die we op uw apparaat opslaan:

Type Functie Duur
Functionele cookie Taalkeuze 30 dagen
Functionele cookie Paginakeuzes 30 dagen

Wij kunnen de bovenstaande verzamelde informatie bekendmaken, indien dit wettelijk vereist is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures.

We kunnen de bovengenoemde verzamelde informatie ook bekendmaken aan wetshandhavers of anderen, in de oprechte overtuiging dat dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: ons Privacybeleid te handhaven; te reageren op beweringen dat het plaatsen van een bericht of andere inhoud in strijd is met de rechten van derden; of om onze rechten te beschermen.

Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen maakt gebruik van SSL-coderingstechnologie. Uw communicatie met ons wordt uitsluitend overgedragen als gecodeerde gegevens. We gebruiken computerwaarborgen zoals firewalls en gegevensversleuteling, we verplichten fysieke toegangscontroles aan onze gebouwen en bestanden en we autoriseren de toegang tot persoonlijke informatie uitsluitend voor die werknemers en therapeuten die verbonden zijn aan Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen die het nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen.

We bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats in de EU/Europese Economische Ruimte (“EER”). Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, is dat omdat u hiermee heeft ingestemd of omdat we een wettelijke reden hebben om dit te doen. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan vereist.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om onze dienst te vergemakkelijken. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Administratie- en factureringsdiensten
 • Diensten voor medische hulpverlening
 • Diensten voor ziekenvervoer
 • Diensten voor thuiszorg
 • Uw huisarts

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

Een website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u persoonlijke gegevens verzendt. U wordt ook geadviseerd om het juridisch beleid van de website van dergelijke sites te doorlopen, voordat u transacties via dergelijke sites aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke sites. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methode, technische problemen bij de betaling, enz.

We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen. Een ouder of voogd van een kind kan contact met ons opnemen als hij/zij ontdekt dat een kind onder de 13 jaar zijn/haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan alstublieft niet uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, emailadres of telefoonnummer), aangezien u niet wettelijk gerechtigd bent om een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u jonger bent dan 13 jaar en u wilt een vraag stellen of deze site in ieder geval gebruiken, waarvoor u uw persoonlijke gegevens moet verstrekken, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord dat we niet kunnen en niet garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden en dat vertragingen en verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.

U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens, documenten, grafische afbeeldingen, foto’s en informatie.

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
 • U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
 • Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen (het recht om te worden vergeten).
 • U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de resterende delen blijven dan volledig van kracht.

Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de website van Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen of van haar diensten worden beheerst door de wetgeving van België en aanverwante EU-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van de verplichtingen hieronder.

U stemt ermee in dit privacybeleid niet geheel of gedeeltelijk over te dragen of anderszins over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.

Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of elektronische communicatie zijn ongeldig.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.

De website Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen wordt aangeboden door:

Kine Groepspraktijk Natalie Van Duysen
Stationsstraat 62
9080 LOCHRISTI
BELGIUM

Info@kinelochristi.be – 09 355 54 76

Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Bij vragen kan u ons steeds contacteren

Maak uw afspraak

09 355 54 76

info@kinelochristi.be