– Identiteitskaart

– het voorschrift van de dokter

– Klevertje van het ziekenfonds

– Gemakkelijke kledij